Kampania na Rzecz Zrównoważonego Transportu dla Miast

ConVoco razem z Fundacją Spektrum oraz z norweskim partnerem NORCONSULT koordynuje projekt  "Kampania na Rzecz Zrównoważonego Transportu dla Miast"

W wybranych miastach w Polsce, we współpracy z zarządami miast, utworzone zostaną międzywydziałowe grupy robocze które wraz z ekspertami z Polski, Norwegii, Szwecji i Niemiec będą opracowywały plany działań na rzecz środowiska w sferze transportu miejskiego.

 

Multidyscyplinarne grupy robocze w poszczególnych miastach będą pracować w latach 2009 i 2010 nad wybranymi tematami w kontekście lokalnych uwarunkowań:

 

 

Temat 1: Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie

Temat 2: Biogaz jako alternatywne paliwo neutralne środowiskowo

Temat 3: Strategie zarządzania ruchem drogowym i mobilnością w miastach (planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury, strategie cenowe, ograniczenia ruchu drogowego, car-pooling, car-sharing, Park&Ride)

Temat 4: Strategie promowania przyjaznych dla środowiska środków transportu

Temat 5: Zrównoważone środowiskowo planowanie całokształtu transportu w miastach (SUTP)

Temat 6: Zielone zamówienia w transporcie miejskim

 

Campaign for Sustainable Transport in Polish Cities

 

 

http://www.spektrum.org.pl/transport/

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych